SGK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yüzde 49,25 Zam Yapıldı

SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına 2024 yılının ilk altı ayı için yüzde 49,25 zam yapılmasını da içeren 12 maddelik kanun bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. En düşük emekli aylığı 10 bin oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile bugün Resmi Gazete’de SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına 2024 yılının ilk altı ayı için yüzde 49,25 zam yapılmasını da içeren 12 maddelik “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yayınlanan kanunda emekli aylıklarına artışa ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“MADDE 5- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “7.500” ibaresi “10.000” şeklinde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 102- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine; 2024 yılı başından önce bağlanmış gelir ve aylıklar ile 2024 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarının bu Kanunun 27 nci, 29 uncu, 33 üncü ve geçici 2 nci maddelerine göre 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla 2024 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere %49,25 oranında artırılır.

Birinci fıkrada belirtilen şekilde artırılan gelir ve aylıklar, 2024 yılı Ocak ayında bu maddede belirtilen artış dışında 55 inci maddeye göre ayrıca artırılmaz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x